چه مقدار زعفران باعث سقط جنین میشود؟

چه مقدار زعفران باعث سقط جنین میشود؟

چه مقدار زعفران باعث سقط جنین میشود؟   سقط جنین با زعفران و مصرف غلیظ زعفران در سه ماهه اول بارداری به منظور سقط جنین باعث افزایش پروستاگلاندین در رحم می شود و درنتیجه احتمال سقط را در سه ماهه اول بارداری افزایش می دهد. برای کسب اطلاعات دقیق با ما دراین مقاله...
تماس با ما