عفونت براثر سقط جنین ناقص با قرص سایتوتک

عفونت براثر سقط جنین ناقص با قرص سایتوتک

عفونت براثر سقط جنین ناقص با قرص سایتوتک سقط جنین ناقص ممکن است خطر عفونت را افزایش دهد و به درد و خونریزی عودکننده یا دائم منجر شود. باقی ماندن لخته های خونی و سایر موارد در این شرایط می تواند احتمال بروز عفونت را بیشتر کند. سقط جنین ناقص با خونریزی و عفونت زیاد...
تماس با ما