ضربان قلب جنین و رابطه آن با سقط جنین

ضربان قلب جنین و رابطه آن با سقط جنین

ضربان قلب جنین و رابطه آن با  سقط جنین یکی از مهم ترین معیارهای تشخیص سقط جنین در سه ماهه اول بارداری و حتی بعد از آن تعداد ضربان قلب جنین است که اگر از یک اندازه مشخصی کمتر باشد پزشک اطمینان می یابد که جنین سقط شده است و یا احتمال سقط زیاد است. در این شرایط معمولا...
تماس با ما