چه مقدارگیاه جعفری باعث سقط جنین میشود؟

چه مقدارگیاه جعفری باعث سقط جنین میشود؟

چه مقدارگیاه جعفری باعث سقط جنین میشود؟ سقط جنین با جعفری آیا جعفری باعث سقط جنین می شود؟ چه میزان جعفری باعث سقط جنین می شود؟ جعفری چگونه میتواند باعث سقط جنین شود؟ آیا گیاه جعفری باعث سقط جنین می شود؟ بله اگر جعفری در مقادیر بالا و به روش های مشخصی مصرف شود میتواند...
تماس با ما