تشخیص سقط جنین بهمراه درمان سقط جنین

تشخیص سقط جنین بهمراه درمان سقط جنین

تشخیص سقط جنین بهمراه درمان سقط جنین از دست رفتن بارداری به طور خود به خود و در هفته های قبل از 20 ام بارداری با نام سقط جنین شناخته می شود که متفاوت از سقط عمدی جنین می باشد. علائم سقط جنین عبارت است از کرامپ های شکمی، کمر درد، لکه بینی سبک و یا خونریزی. اگر در...
تماس با ما