اضطراب وترس و نگرانی از سقط جنین

اضطراب وترس و نگرانی از سقط جنین

اضطراب وترس و نگرانی از سقط جنین آزمایش مثبت بارداری هیجان زده تان می کند و از خودتان می پرسید دختره یا یا پسر. به من شبیه یا پدرش؟ اما سر و کله نگرانی‌ ها کم کم پیدا می‌ شود. اگر اشکالی پیش بیاید، سقط جنین کنیم و فرزندم را از دست بدهم، چه کنم؟ خوشبختانه، احساس اضطراب...
تماس با ما