باورهای اشتباه راجبع سقط جنین در میان مردم

باورهای اشتباه راجبع سقط جنین در میان مردم

 باور‌های اشتباه راجبع سقط جنین در میان مردم یک سری از باور‌های اشتباه در مورد سقط جنین باعث می‌شوند خانم‌هایی که آن را تجربه کرده‌اند احساس بدی پیدا کنند، اما باید جلوی تداوم این باور‌ها گرفته شود و راه آن، فراگرفتن حقایقی بیشتر در مورد سقط جنین و علت‌های آن است....
تماس با ما