چه کسانی نباید سقط جنین کنند؟

در زیر ویژگی کسانی که نباید سقط جنین کنند را برشمرده ایم. حتما در اگر قصد سقط جنین را دارید به موارد ذکر شده در زیر توجه کنید. چرا که به مشکل جدی در سقط جنین نخورید.

  •  بارداری بیش از ۷۰ روز (شمارش از روز اول آخرین دوره قاعدگی)
  •  مشکلات خونریزی دارد یا داروهای رقیق کننده خون مصرف می کند.
  •  نارسایی مزمن آدرنال دارد یا داروهای استروئیدی خاصی مصرف می کند.
  •  برای اطمینان از اتمام سقط جنین نمی تواند در ویزیت های پزشکی شرکت کرد.
  •  دارای اختلال تشنج کنترل نشده
  •  بیماری حاد التهابی روده

خرید قرص سقط جنین

خرید قرص سایتوتک