نحوه سقط جنین با میفپریستون و سایتوتک

توصیه های مهم قبل از مصرف قرص سایتوتک:

 • حاملگی شما طی ۱۱ هفته اول (۷۷ روز)
 • شما تمام ملاحظات و توصیه های کلی ما را مرور کرده اید.
 • در موقیت اضطراری شما برنامه ایمنی دارید.

نحوه سقط جنین با میفپریستون

مرحله اول

یک مییفپرستون (۲۰۰ میلی گرم) را با آب قورت دهید.

مرحله دوم

به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت صبر کنید. شما باید ۲۴ ساعت قبل از استفاده از سایتوتک صبر کنید، اما بیشتر از ۴۸ ساعت صبر نکنید. در حالی که منتظر هستید ، فقط کارهایی را که به طور معمول در زندگی روزمره خود انجام می دهید را انجام دهید، مانند مراقبت از خانواده یا رفتن به محل کار یا مدرسه.

مرحله سوم

۴ عدد قرص سایتوتک (هر کدام ۲۰۰ میکروگرم) را در زیر زبان خود قرار دهید. آنها را به مدت ۳۰ دقیقه در زیر زبان خود نگه دارید. آنها ممکن است هنگام حل شدن دهان شما را خشک یا طعم گچ دهند. طی مدت این ۳۰ دقیقه چیزی نخورید و نیاشامید. بعد از مدت ۳۰ دقیقه دهان خود را با آب بشویید و هرچه از قرص ها باقی مانده است را بخورید.

اگر در طول ۳۰ دقیقه که قرص سایتوتک در زیر زبان شما است استفراغ کنید، به احتمال زیاد این قرص ها تاثیر نخواهند گذاشت. در این حالت ، لازم است فوراً مرحله ۳ را تکرار کنید. اگر بعد از ۳۰ دقیقه ای که قرص در زیر زبانتان بود استفراغ کردید، دیگر نیازی به تکرار آن مرحله نیست، زیرا قرص ها پیش از این در سیستم بدن شما جذب شده اند.

شما باید طی ۳ ساعت پس از استفاده از ۴ قرص سایتوتک، خونریزی کنید. خونریزی باید مشابه یا زیاد تر از دوره عادت ماهانه شما باشد. این نشانه آن است که روند سقط جنین در حال انجام شدن است.

پس از ۳ ساعت انتظار، تمام خانم هایی که بین ۹ تا ۱۱ هفته باردار هستند، باید مرحله ۴ را انجام دهند. اگر شما زیر ۹ هفته باردار هستید و بعد از اتمام مرحله ۳، خونریزی کمی یا اصلا خونریزی نداشته اید، مرحله ۴ را انجام دهید. اگر شما زیر ۹ هفته باردار هستید و بعد از مراحل ۱ تا ۳، خونریزی شبیه به دوره پریود (یا بیشتر) داشته اید، نیازی نیست که مرحله بعدی را ادامه دهید، زیرا احتمالاً این روند کامل شده است.

مرحله چهارم

اگر شما بین ۹ تا ۱۱ هفته باردار هستید و ۳ ساعت پس از انجام مرحله ۳، خونریزی کمی یا خونریزی نداشتید، ۴ عدد قرص سایتوتک (هر کدام ۲۰۰ میکروگرم) را در زیر زبان خود قرار دهید. آنها را به مدت ۳۰ دقیقه در زیر زبان خود نگه دارید. بعد از مدت ۳۰ دقیقه دهان خود را با آب بشویید و هرچه از قرص ها باقی مانده است را بخورید.

سقط جنین با سایتوتک

 

نکات مهم در مورد سقط جنین با مییفپرستون و سایتوتک

 

اگر شما گرفتگی بدی را تجربه کردید، ایبوپروفن یک داروی مناسب برای مقابله با درد است. شما در اکثر کشورها می توانید ایبوپروفن ۲۰۰ میلی گرم را بدون نسخه خریداری کنید. ۳ تا ۴ عدد قرص (هر کدام ۲۰۰ میلی گرم) را هر ۶ تا ۸ ساعت مصرف کنید. اگر شما برای تسکین درد به چیز قویتری احتیاج دارید، شما می توانید هر ۶ تا ۸ ساعت از ۲ قرص تیلنول (۳۲۵ میلی گرم) استفاده کنید.

اگر از قرص های سقط جنین مییفپرستون و سایتوتک استفاده کرده اید، شما احتمالاً نیازی به مراجعه به پزشک معالج مراقبت های پزشکی برای پیگیری های بعدی ندارید. این داروها به حدی مؤثر هستند که سازمان بهداشت جهانی توصیه می کند که فقط زمانی نیاز به پیگیری دارید که:

 • شما احساس بیماری می کنید و یا درد شما بعد از ۲ یا ۳ روز بهتر نمی شود. اگر این اتفاق رخ داد ، فوراً به دنبال مراقبت های پزشکی باشید.
 • شما بعد از گذشت دو هفته پس از مصرف قرص های سقط جنین، هنوز علائم بارداری را احساس می کنید.
 • خونریزی شما زیاد است و بعد از ۲ هفته کمتر نمی شود.

 

نحوه سقط جنین سایتوتک

توصیه های مهم قبل از مصرف سایتوتک :

 • حاملگی شما طی ۱۱ هفته اول (۷۷ روز)
 • شما تمام ملاحظات و توصیه های کلی ما را مرور کرده اید.
 • در موقیت اضطراری شما برنامه ایمنی دارید.

مرحله اول

۴ عدد قرص سایتوتک (هر کدام ۲۰۰ میکروگرم) را در زیر زبان خود قرار دهید. آنها را به مدت ۳۰ دقیقه در زیر زبان خود نگه دارید. آنها ممکن است هنگام حل شدن دهان شما را خشک یا طعم گچ دهند. طی مدت این ۳۰ دقیقه چیزی نخورید و نیاشامید. بعد از مدت ۳۰ دقیقه دهان خود را با آب بشویید و هرچه از قرص ها باقی مانده است را بخورید. ۴ ساعت قبل از شروع مرحله ۲ صبر کنید.

اگر در طول ۳۰ دقیقه که قرص سایتوتکل در زیر زبان شما است استفراغ کنید، به احتمال زیاد این قرص ها تاثیر نخواهند گذاشت. در این حالت ، لازم است فوراً مرحله ۱ را تکرار کنید. اگر بعد از ۳۰ دقیقه ای که قرص در زیر زبانتان بود استفراغ کردید، دیگر نیازی به تکرار آن مرحله نیست، زیرا قرص ها پیش از این در سیستم بدن شما جذب شده اند.

خونریزی باید طی ۳ تا ۴ ساعت پس از استفاده از قرص های سایتوتک آغاز شود. خونریزی باید مشابه یا زیادتر از دوره عادت ماهانه شما باشد. این نشانه آن است که روند سقط جنین در حال انجام شدن است.

مرحله دوم

مرحله ۱ را با ۴ عدد قرص دیگر تکرار کنید، ۳ ساعت صبر کنید.
تمام خانم هایی که بین ۹ تا ۱۱ هفته باردار هستند، باید مرحله ۳ را انجام دهند. اگر شما زیر ۹ هفته باردار هستید و بعد از اتمام مرحله ۲، خونریزی کم یا اصلا خونریزی نداشته اید، مرحله ۳ را انجام دهید. اگر شما زیر ۹ هفته باردار هستید و بعد از مراحل ۱ تا ۲، خونریزی شبیه به دوره پریود (یا بیشتر) داشته اید، نیازی نیست که مرحله بعدی را ادامه دهید، زیرا احتمالاً این روند کامل شده است.

مرحله سوم

(فقط اگر ۹ تا ۱۱ هفته باردار هستید، یا بعد از مراحل ۱ تا ۲ خونریزی کم یا اصلا خونریزی نداشته اید):

مرحله ۱ را با ۴ قرص دیگر تکرار کنید.

 

نکات مهم در مورد  سقط جنین با سایتوتک

اگر شما گرفتگی بدی را تجربه کردید، ایبوپروفن یک داروی مناسب برای مقابله با درد است. شما در اکثر کشورها می توانید ایبوپروفن ۲۰۰ میلی گرم را بدون نسخه خریداری کنید. ۳ تا ۴ عدد قرص (هر کدام ۲۰۰ میلی گرم) را هر ۶ تا ۸ ساعت مصرف کنید. اگر شما برای تسکین درد به چیز قویتری احتیاج دارید، شما می توانید هر ۶ تا ۸ ساعت از ۲ قرص تیلنول (۳۲۵ میلی گرم) استفاده کنید.

اگر شما از قرص سایتوتک استفاده کرده اید، شما احتمالاً نیازی به مراجعه به پزشک معالج مراقبت های پزشکی برای پیگیری های بعدی ندارید. این داروها به حدی مؤثر هستند که سازمان بهداشت جهانی توصیه می کند که فقط زمانی نیاز به پیگیری دارید که:

 • شما احساس بیماری می کنید و یا درد شما بعد از ۲ یا ۳ روز بهتر نمی شود. اگر این اتفاق رخ داد ، فوراً به دنبال مراقبت های پزشکی باشید.
 • شما بعد از گذشت دو هفته پس از مصرف قرص های سقط جنین، هنوز علائم بارداری را احساس می کنید.
 • خونریزی شما زیاد است و بعد از ۲ هفته کمتر نمی شود.

خرید قرص سقط جنین

خرید قرص سایتوتک

 

مقدار و نحوه مصرف قرص سایتوتک

مقدار و نحوه مصرف قرص سایتوتک

وقتی که از میزوپروستول برای سقط جنین استفاده می‌شود معمولا میفپریستون نیز همراه آن تجویز می‌شود؛ بنابراین ابتدا یک قرص ۲۰۰ میکروگرم مایفپریستون مصرف کرده و ۲۴ تا ۴۸ ساعت صبر کنید. ممکن است پس از مصرف آن خونریزی خفیفی داشته باشید. بعد از ۲۴ ساعت و قبل از ۴۸ ساعت از ۴ قرص ۲۰۰ میکروگرم سایتوتک استفاده کنید.

دو روش برای استفاده از قرص سایتوتک وجود دارد: قرار دادن قرص در واژن یا در دهان بین گونه‌ها و فک که هر دو روش موثر است.

 

مصرف قرص سایتوتک از طریق واژن

ابتدا ادرار کنید و سپس دست‌ها را بشویید و دراز بکشید. با انگشت چهار قرص را در درون واژن قرار دهید. لازم نیست که قرص‌ها در محل خاصی قرار بگیرند، فقط تا آنجا که انگشتان با آنها در تماس هستند کافی است. در نهایت لازم است به مدت ۳۰ دقیقه دراز بکشید.

مصرف قرص سایتوتک از طریق دهان

قبل از هرچیز اندکی آب بنوشید تا دهانتان خیس شود. چهار قرص را بین گونه‌ها و دندان‌های پایین قرار دهید (دو قرص در هر طرف). قرص‌ها را به مدت ۳۰ دقیقه در این حالت نگهدارید. توجه داشته باشید که در مدت این ۳۰ دقیقه از خوردن و آشامیدن خودداری کنید. در نهایت بعد از ۳۰ دقیقه، با آب باقیمانده قرص‌ها در دهان را میل کنید