عفونت براثر سقط جنین ناقص با قرص سایتوتک

عفونت بر اثر سقط جنین ناقص با قرص سایتوتک

سقط جنین ناقص ممکن است خطر عفونت را افزایش دهد و به درد و خونریزی عودکننده یا دائم منجر شود. باقی ماندن لخته های خونی و سایر موارد در این شرایط می تواند احتمال بروز عفونت را بیشتر کند.

سقط جنین ناقص با خونریزی و عفونت زیاد مرتبط است و می تواند نشان دهنده نیاز به کورتاژ مکشی باشد.

هر زنی که با این شرایط دست و پنجه نرم می کند ممکن است یک یا چند مورد از عوارض تهدیدکننده زیر را تجربه نماید:
شوک، خونریزی شدید واژینال، عفونت و گندخونی

خرید قرص سقط جنین

خرید قرص سایتوتک

خرید قرص میزوپروستول

بیماران چه چیزی را باید در مورد عفونت و گندخونی غیر معمول بعد از سقط دارویی بدانند؟

عفونت های باکتریایی شدید بعد از این نوع سقط جنین ممکن است در نبود نشانه های معمول عفونت لگنی که در بیشتر افراد دیده می شود رخ دهد.

بروز غیر معمول عفونت:

بیمارانی که عفونت های شدید باکتریایی و گندخونی دارند( عفونت شدیدی که در برگیرنده جریان خونی است) ممکن است نشانه هایی همچون تب را نداشته باشند. اگرچه این موضوع نادر است اما برخی از بیماران بدون وجود تب، در حضور درد شکمی یا بدون آن و با وجود افزایش تعداد گلبول های سفید ، تاکی کاردی ، hemoconcentration و ناراحتی عمومی دچار مرگ شده اند.

همه متخصصانی که در حوزه سقط جنین کار می کنند و کارمندان اورژانس باید احتمال وجود گندخونی در بیمارانی که می خواهند از سقط دارویی استفاده کنند را بررسی نمایند.

همچنین بیمارانی که موارد زیر را دارند باید مورد بررسی قرار گیرند:

1. حالت تهوع، استفراغ، اسهال

2. ضعف به همراه درد شکمی یا بدون آن

3. نبود تب یا سایر نشانه های عفونت بیش از 24 ساعت بعد از مصرف میزوپرستول

سقط جنین با قرص سایتوتک چگونه می تواند به عفونت های شدید و حتی کشنده منجر گردد؟

قرص سایتوتک / میزوپرستول هر دو می توانند به اتساع دهانه رحم منجر شوند. اتساع دهانه رحم با این داروها می تواند باعث بروز عفونت شود. دهانه رحم به خاطر این خاصیت ممکن است به مهاجرت میکروارگانیسم های باکتریایی که در دهانه رحم یا خود رحم تکثیر می شوند منجر شود.

در هر دو سقط دارویی و جراحی، باکتریهای واژینال از طریق دهانه رحم وارد رحم می شوند اما توسط سلول های سیستم ایمنی داخلی از بین می روند.
برای جلوگیری از بروز عفونت در طول ریکاوری از فرایند سقط جنین، سیستم ایمنی داخلی باید بتواند به سرعت به شرایط موجود پاسخ دهد و باکتری ها و سایر موارد را نابود سازد.

در بسیاری از کشورها، زنان برای سقط جنین با هیچ‌گونه منع قانونی مواجه نیستند با این حال خودسرانه از داروهای سقط جنین  سایتوتک میزوپروستول استفاده نکنید.نظرات خود را درقسمت دیدگاه ارسال نمایید.

تماس با ما